Dynasty tietopalvelu Haku RSS Luumäen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.08.2021 klo 17:00 - 19:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
146   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
147 Läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa Eksoten hallituksessa olevalle Luumäen kunnan edustajalle
148   Valtuuston puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
149   Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
150   Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
151   Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
152   Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
153   Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
154   Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
155   Ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
156   Käräjäoikeuden lautamiehen vaali
157   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
158   Valtuuston kokouksen avaus 23.8.2021
159   Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuutetun nimeäminen toimikaudeksi 2021 - 2025
160   Jäsenen ja varajäsenen vaali Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuustoon toimikaudeksi 2021 - 2025
161   Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali 2021 - 2025
162   Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2021 - 2025
163   Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa
164 Lausuntopyyntö Eksoten jäsenkunnille korotettujen maksuosuuksien hyväksymisestä vuodelle 2022 ja ehdollisesta hyväksymisestä vuodelle 2023
165   Tietosuojavastaavan nimeäminen
166   Vuokrasopimuksen irtisanominen Aitocon Oy/Luumäen kunta
167   Vuokrasopimuksen irtisanominen Taavetin Yrityslukio/Luumäen kunta
168 Paikallissopimus ammattiliitto JHL:n kanssa teknisen toimen varallaolosopimuksesta
169   Työllisyyskatsaus kesäkuu 2021
170   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
171   Lautakuntien pöytäkirjat
172   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 15.6. - 5.8.2021
173   Hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 15.6. - 5.8.2021
174   Ilmoitusasiat
175   Muut mahdolliset asiat
176   Kunnan edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallitukseen vuosille 2021 - 2025
177   Kunnan edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan jätelautakuntaan valtuustokaudelle 2021 - 2025
178   Luumäen Energia Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2021 - 2023
179   Luumäen Asunnot Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudelle 2021 - 2023
180   Lappeenrannan seudullisen lupalautakunnan jäsenen vaali toimikaudelle 2021 - 2025

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
Alaheikka Risto kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 16.8.2021 alkaen yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalon hallintotoimistossa.