Dynasty tietopalvelu Haku RSS Luumäen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.09.2021 klo 18:00 - 20:07 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
185   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
186   Kunnanvaltuston 23.8.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano
187 Luumäen rantaosayleiskaavan muuttaminen - Salmento
188   Ostotarjous tilasta Heinola 441-410-1-36
189   Täyttölupa kunnanrakennusmestarin virkaan
190   Kunnossapitotyöntekijän toimen täyttölupa
191 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuodelle 2021
192 Sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen välillä
193   Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudelle 2021 - 2023
194   Luumäen Asunnot Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudelle 2021 - 2023
195   Kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat As Oy Luumäen Parsikonpuiston, As Oy Luumäen Rinnepuiston ja As Oy Luumäen Valliheikin hallituksiin toimikaudeksi 2021 - 2023
196   Kunnanhallituksen edustaja As Oy Luumäen Joukolanpuiston hallitukseen toimikaudeksi 2021 - 2023
197   Ehdokkaiden ja varaehdokkaiden nimeäminen Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n hallitukseen vuodeksi 2022
198   Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n yleisiin kokouksiin toimikaudeksi 2021 - 2023
199   Työnantajan edustajien valinta kunnallisen pääsopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja varten toimikaudeksi 2021 - 2023
200   Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2021 - 2023
201   Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta Luumäen Asunnot Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2021 - 2023
202   Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta Luumäen Energia Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2021 - 2023
203   Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan valinta As. Oy Luumäen Joukolanpuiston yhtiökokouksiin toimikaudelle 2021 - 2023
204   Yhtiökokousedustaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin yhtiökokouksiin toimikaudelle 2021 - 2023
205   Luumäen kunnan edustaja Etelä-Karjalan pelastuslautakuntaan 2021 - 2025
206   Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella 2021
207   Työllisyyskatsaus heinäkuu 2021
208   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
209   Lautakuntien pöytäkirjat
210   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 6. - 26.8.2021
211   Hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 6. - 26.8.2021
212   Ilmoitusasiat
213   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ovaska Katriina puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Kiviluoma Linda jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Taina Ville jäsen
Vanhoja Rauno jäsen
Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja
Marttila-Inkilä Anne valtuuston II varapuheenjohtaja
Alaheikka Risto kunnanjohtaja, esittelijä
Forstén Erik tekninen johtaja
Metsämuuronen Helena vs. hallintojohtaja
Kausto-Uski Kaisa hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 6.9.2021 alkaen yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalon hallintotoimistossa.