Dynasty tietopalvelu Haku RSS Luumäen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokoushallinta.luumaki.fi:80/DynLuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021 klo 18:00 - 21:14 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
214   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
215 Osavuosikatsaus kesäkuu 2021 (KV)
216 Kuntastrategian päivitysprosessin suunnittelu ja toteutus
217 Talouden toteumaraportti heinäkuu 2021
218 Lisätalousarvio vuodelle 2021
219   Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät ja varahenkilöt 1.9. - 31.12.2021
220   Kirjastonjohtajan viran täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta
221   Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimien (2) täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta
222   Päiväkotiapulaisen toimen täyttöluvan hakeminen kunnanhallitukselta
223   Laitosapulaisen tehtävänimikkeen muuttaminen päiväkotiapulaiseksi
224   Lähihoitaja -tehtävänimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi
225   Aluevaalien 2022 yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat
226   Aluevaalien 2022 vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikka
227   Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikoiksi määrättävät laitokset
228   Aluevaalien 2022 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
229 Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo, lausunto kaavaehdotuksesta
230   Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n yhtiöasiakirjojen uudistaminen
231 Lausuntopyyntö osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta - Lappeenrannan pienvesistöjen ja niiden lähikylien alue
232   Luumäen Energia Oy:n hallituksen jäsenet toimikaudella 2021 - 2023
233   Edustajan nimeäminen Maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään valtuustokaudelle 2021 - 2025
234   Yhtiökokousedustaja Meidän IT ja talous Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2021 - 2025
235   Yhtiökokousedustaja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2021 - 2025
236 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen kaudelle 2021 - 2025
237   Nuorisovaltuuston nimeäminen toimintakaudeksi 2021 - 2025
238   Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta Länsi-Saimaan yhteistoimintaelimeen 2021 - 2025
239   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
240   Lautakuntien pöytäkirjat
241   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 27.8. - 13.9.2021
242   Hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 27.8. - 13.9.2021
243   Ilmoitusasiat
244   Muut mahdolliset asiat
245   Maaseutuohjelman mukaisen rahoituksen hakeminen laajakaistarakentamiseen ja yhteistyö Saimaan Kuidun kanssa
246   Lausunto Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetusluonnos
247   Lausunto Eksotelle talousarvioraamiesityksen 2022 esittämisen lisäajasta lokakuun 2021 loppuun

Osallistuja Tehtävä
Ovaska Katriina puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Kiviluoma Linda jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Taina Ville jäsen
Vanhoja Rauno jäsen
Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja
Kurkan Mari valtuuston I varapuheenjohtaja
Marttila-Inkilä Anne valtuuston II varapuheenjohtaja
Alaheikka Risto kunnanjohtaja, esittelijä
Kausto-Uski Kaisa hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Metsämuuronen Helena vs. hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 22.9.2021 alkaen yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalon hallintotoimistossa.