Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  27 Perhepäivähoitajien työaikajakson muutos 08.08.2016 alkaen
  28 Katja Petäjämäen irtisanoutuminen lastentarhanopettajan virasta 8.8.2016 alkaen
  29 Lupapyyntö lastentarhanopettajan viran täyttämiseen 01.09.2016 alkaen
  30Hannariikka Linnavuoren virkavapausanomus ajalle 1.8.2016-31.7.2017
  31 Taavetin koulun maantiedon ja biologian opettajan valinta
  32 Taavetin koulun teknisen työn opettajan valinta
  33 Taavetin koulun liikunnan ja terveystiedon opettajan valinta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ovaska Katriina puheenjohtaja
  Mälkiä Merja varapuheenjohtaja
  Punkkinen Galina jäsen
  Punkkinen Jaakko jäsen
  Suokas Linda jäsen
  Hirvikallio Jarkko jäsen
  Nuutinen Hanna kunnanhallituksen edustaja
  Välimäki Laila varhaiskasvatuspäällikkö, esittelijä
  Hyvärinen Pekka vt. sivistystoimenj., esittelijä, pöytäkirjanp.
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla koulutoimistossa maanantaina 23.5.2016 klo 9 - 15.