Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  7 Sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen hyväksyjät 1.7.2017 alkaen
  8Luumäen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
  9Luumäen kunnan varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2017-2018
  10Luumäen koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2017-2018
  11Luumäen kunnan koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv. 2017-2018
  12Vapaa-aikasihteeri Petteri Koposen irtisanoutuminen vapaa-aikasihteerin virasta 18.8.2017 alkaen
  13Lausunto Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupahakemukseen
  14Luumäen kunnan omarahoitusosuus vuonna 2018 lastenkulttuurikeskus Metkun toimintaan
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ovaska Katriina puheenjohtaja
  Taina Ville varapuheenjohtaja
  Karjalainen Satu jäsen
  Mälkiä Merja jäsen
  Pynnönen Mari jäsen
  Rintamäki Juha jäsen
  Saaresti Jari jäsen
  Nuutinen Hanna kunnanhallituksen edustaja
  Könönen Kai sivistystoimenjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanp.
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla koulutoimistossa maanantaina 18.9.2017 klo 9 - 15.