Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  243Lausunto kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta 1.1.2019 alkaen
  244Lausunto Kymenlaakson liitolle Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta
  245 Taavetin paloasemainvestoinnin valmistelutilanne (pöydälle)
  246 Avoimen toimen täyttäminen ja teknisen päivystyksen toiminnan varmistus
  247 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen koskien vuoden 2018 presidentinvaalia
  248 Ennakkoäänestyspaikoiksi määrättävät laitokset Luumäen kunnassa koskien presidentinvaalia 2018
  249 Vaalipäivän äänestyspaikat koskien vuoden 2018 presidentinvaalia
  250 Vuoden 2018 presidentinvaalia koskeva ulkomainonta (pöydälle)
  251Leader kuntarahan käyttäminen Leader-strategian toteutukseen
  252 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen kunnan käyttötileille
  253 Työllisyyskatsaus heinäkuu 2017
  254 Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
  255 Lautakuntien pöytäkirjat
  256 Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 16.8. - 4.9.2017
  257 Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 15.8. - 4.9.2017
  258 Ilmoitusasiat
  259 Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Rämä Antti puheenjohtaja
  Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
  Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
  Heikkilä Aki jäsen
  Karhu Asmo jäsen
  Laari Marja jäsen
  Nuutinen Hanna jäsen
  Pesu Antero jäsen
  Pylväläinen Anne jäsen
  Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
  Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
  Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
  Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
  Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
  Forstén Erik tekninen johtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja pidetään nähtävillä 13.9.2017 klo 9 - 14 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä.