Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
46 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Luumäen kunnan välinen palvelusopimus vuodelle 2018 (KV)
47   Edustajat Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n yleisiin kokouksiin valtuustokaudelle 2018 - 2021
48   Yhtiökokousedustaja Saimaan talous ja tieto Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2018-2021
49   Yhtiökokousedustaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2018-2021
50   Yhtiökokousedustaja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2018-2021
51   Yhtiökokousedustaja Luumäen Energia Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2018-2021
52 Urakoitsijan valinta Vallitien ja Riihitien kunnallistekniikan saneeraukseen
53 Liikehuoneistojen vuokrien tarkistukset 1.4.2018 alkaen
54   Maa-ainesten ottamisluvan siirto
55 Anomus osallistua Etelä-Karjalan Liikunta- ja Urheilu ry:n aluejohtaja Reijo Rinkiselle haetun liikuntaneuvos -arvonimen kustannuksiin
56   Investointivaraus tilikauden 2017 tuloksesta
57 Maanhankinta Taavetin asemakaavan katualueelta
58   Taavetin päiväkodin investointivarauksen purkamisajan pituus
59   Työllisyyskatsaus tammikuu 2018
60   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
61   Lautakuntien pöytäkirjat
62   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 30.1. - 26.2.2018
63   Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 30.1. - 26.2.2018
64   Ilmoitusasiat
65   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 7.3.2018 klo 9-14 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä.