Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
101   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
102 Luumäen kunnan hallintosääntö (KV)
103   Kunniamerkkiesitykset 6.12.2018 jaettavista kunniamerkeistä
104 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle OnniBus.com Oy:n reittiliikenneluvan 579903 (KASELY/396/2015) muutoshakemukseen
105 Lausunto Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä
106   Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamisesta
107 Lausunto Kouvolan rakennusjärjestyksen uusimiseen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
108 Talouden toteutumaraportti maaliskuu 2018
109   Työllisyyskatsaus maaliskuu 2018
110   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
111   Lautakuntien pöytäkirjat
112   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 3.4. - 30.4.2018
113   Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 3.4. - 30.4.2018
114   Ilmoitusasiat
115   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 9.5.2018 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä sekä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla 9.5.2018 alkaen.