Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
154   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
155   Kunnanvaltuuston 28.5. ja 18.6.2018 pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano
156 Hallintosääntö (KV)(pöydälle)
157   Hyvinvointityöryhmän ja terveyden edistämisen vastuuhenkilön nimeäminen
158 Asemakaavan kumoaminen VT6 pohjoispuoli (KV)
159 Luumäen rantaosayleiskaavan muuttaminen Kaajärvellä ja Hujajärvellä (KV)
160   Luumäen uuden paloaseman pääurakoitsijan valinta
161   Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Luumäellä (KV)
162   Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutoimielimen jäsenten nimeäminen
163 Julkaisuohje Dynasty-asiakirjoille
164 Vuokrasopimus Eksote/Luumäen kunta
165 Talouden toteutumaraportti toukokuu 2018
166 Osavuosikatsaus 2/2018 (KV)
167   Työllisyyskatsaus kesäkuu 2018
168   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
169   Lautakuntien pöytäkirjat
170   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 5.6. - 6.8.2018
171   Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 5.6. - 6.8.2018
172   Ilmoitusasiat
173   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.8.2018 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä sekä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla 15.8.2018 alkaen.