Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
189   Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat kiinteistöt
190   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
191   Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen
192 Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta
193 Lausunto luonnonsuojelualueen perustamisesta
194   Sopimuksen irtisanominen/palvelujohtajan tehtävien hoito Savitaipaleen kunnassa
195   Tontin takaisinostoesitys
196 Talouden toteutumaraportti heinäkuu 2018
197   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
198   Lautakuntien pöytäkirjat
199   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 28.8. - 17.9.2018
200   Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 28.8. - 17.9.2018
201   Ilmoitusasiat
202   Muut mahdolliset asiat
203   Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Sairanen Jari varajäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja
Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Pihlajamäki Kristiina palveluljohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 26.9.2018 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä sekä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla 26.9.2018 alkaen.