Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
240   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
241   Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat kiinteistöt
242 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 (KV)
243 Hankkeiden välirahoituslainaehdot (KV)
244   Hallintojohtajan viran täyttäminen
245   Oppilasesityspyyntö maanpuolustuskurssille 16. - 20.9.2019
246   Hulevesijärjestelmän rakentamisen tuki
247 Sopimus hulevesiviemärin kunnossapidosta
248 Lausunto Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
249   Taavetin torikahvio/Arto Pesu vuokrasopimuksen irtisanominen
250   Kunnan hakemus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamiseksi
251   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
252   Lautakuntien pöytäkirjat
253   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 30.10. - 19.11.2018
254   Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta 30.10. - 19.11.2018
255   Ilmoitusasiat
256   Muut mahdolliset asiat
257   Määrärahan siirto investointiohjelmaan (KV)
258 Uuden paloaseman käyttötalousarvio vuodelle 2019 ja käyttötaloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021

Osallistuja Tehtävä
Rämä Antti puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Karhu Asmo jäsen
Laari Marja jäsen
Nuutinen Hanna jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Marttila-Inkilä Anne valtuuston puheenjohtaja
Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja
Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä
Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Forstén Erik tekninen johtaja
Könönen Kai sivistystoimen johtaja
Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 28.11.2018 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä sekä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla 28.11.2018 alkaen.