Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
197   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
198 Takauksen tai lainan myöntäminen Luumäen Energia Oy:lle (KV)
199 Takauksen myöntäminen Luumäen Asunnot Oy:lle (KV)
200 Takauksen myöntäminen Luumäen Asunnot Oy:lle korkotukilainalle (KV)
201 Luumäen Asunnot Oy:n korkotukilainahakemuksen puoltaminen 2022
202 Sijoituksen tekeminen Luumäen Asunnot Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon (KV)
203   Inspira Oy:n raportti hyvinvointiaseman rahoituksesta
204 Hyvinvointiasemahankkeen hankesuunnitelma (KV)
205 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025 (KV)
206 Hyvinvointialueen vuokrasopimukset
207 Vallikodin vuokran tarkastus
208 Tuulivoimaosayleiskaava Suurikangas - vireille tulo
209   Kaavoitussopimus kunnan ja Myrsky Oy:n välille
210 Valmiussuunnitelman yleisen osan päivitys
211   Eduskuntavaalien 2023 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
212 Kotouttamispalveluiden järjestäminen vuoden 2023 alusta (KV)
213   Esitys pakolaisten vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä
214 Neljännesvuosiraportti syyskuu 2022 (KV)
215 Etelä-Karjalan liiton perussopimusluonnos (KV)
216   Työllisyyskatsaus lokakuu 2022
217   Kunnantalon suljettuna olo jouluna 2022
218   Kunnanvaltuston 14.11.2022 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano
219   Kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella 2023
220   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
221   Lautakuntien pöytäkirjat
222   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 25.10. - 21.11.2022
223   Hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 25.10. - 21.11.2022
224   Ilmoitusasiat
225   Muut mahdolliset asiat
226 Luumäen Energian Oy:n kirjanpidon, laskutuksen ja sopimushallinan järjestäminen

Osallistuja Tehtävä
Ovaska Katriina puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Kiviluoma Linda jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Taina Ville jäsen
Vanhoja Rauno jäsen
Huopainen Markku valtuuston puheenjohtaja
Obeng Mari valtuuston I varapuheenjohtaja
Marttila-Inkilä Anne valtuuston II varapuheenjohtaja
Alaheikka Risto kunnanjohtaja, esittelijä
Kausto-Uski Kaisa hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Forstén Erik tekninen johtaja
Könönen Kai sivistystoimenjohtaja
Kimmo Annukka tiedottaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 30.11.2022 alkaen yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalon hallintotoimistossa.