Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
227   Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
228 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023
229 Rantaosayleiskaavan muutos Ala-Kivijärven ja Tuohtiaisen alueilla
230 Maa-alueen myynti Puukylän alueelta
231 Työllistämisyksikön taksat 1.1.2023 alkaen
232 Vuokrasopimus 4H -yhdistys / Punainen tupa
233   Öljyntorjuntaviranomaisen nimeäminen
234 Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja kuntien välinen sopimus TYP-toiminnan johtajasta ja palkkakustannusten jakautumisesta
235 Hankintasopimus yritysneuvonnan järjestämisestä ProAgria Etelä-Suomi / Luumäen kunta
236 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2023
237   Vapaaehtoiset säästövapaat 2023
238   Eduskuntavaalien vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikka
239   Eduskuntavaalien 2023 yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat
240   Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikoiksi määrättävät laitokset
241 Talouden toteumaraportti lokakuu 2022
242 Valtuustoaloitteiden 2022 käsittely (KV)
243   Konserni- ja sidosyhteisöraportointi
244   Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta 22.11. - 11.12.2022
245   Hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 22.11. - 11.12.2022
246   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ovaska Katriina puheenjohtaja
Vuorinen Juri I varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Päivi II varapuheenjohtaja
Heikkilä Aki jäsen
Kiviluoma Linda jäsen
Pesu Antero jäsen
Pylväläinen Anne jäsen
Taina Ville jäsen
Vanhoja Rauno jäsen
Huopainen Markku valtuuston puheenjohtaja
Obeng Mari valtuuston I varapuheenjohtaja
Marttila-Inkilä Anne valtuuston II varapuheenjohtaja
Alaheikka Risto kunnanjohtaja, esittelijä
Kausto-Uski Kaisa hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Kimmo Annukka tiedottaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 21.12.2022 alkaen yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla sekä kunnantalon hallintotoimistossa.